Parochie

kerkberichten


Woensdag 31 januari
18:10 uur Rozenkrans bidden
18:30 uur H. Mis
intentie: om dialoog onder de verschillende godsdiensten.

Donderdag 1 februari
18:30 uur H. Mis
Intentie: dat regeringsleiders streven naar vrede en veiligheid.

Vrijdag 2 februari
19:00 uur vasteloavesmès.

Zaterdag 3 februari
18:30 uur H. Mis, volkszang
Intentie: 6 wk. dienst Truus Stals-Reijnders; jrd. Rina Nouwen-van Heugten.
(na afloop h. mis Blasiuszegen)

Zondag 4 februari 5e Zondag door het jaar
10:00 uur H. Mis, gemengd Nederlands
Intentie: jrd. ouders Snijders-Sillekens.
17:00 – 17:45 uur zingend bidden van de vespers met aansluitend uitstelling, aanbidding en zegen
v/h Allerheiligste Sacrament.

Maandag 5 februari
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor de hongerigen, dat wij onze ogen niet gesloten houden en hen helpen.

Dinsdag 6 februari
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor hen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving en kerk.

Woensdag 7 februari
18:10 uur Rozenkrans bidden
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor onze communicanten, dat zij mogen groeien in het geheim van de eucharistie.

Mededelingen:
Openingstijden van de Sint Antoniuskapel: dinsdag- en zondagnamiddag.

Ziekencommunie.
Iedere 1e donderdag van de maand wordt de H. Communie gebracht aan hen die aan huis gebonden zijn.
Aarzelt u niet om u daarvoor aan te melden! Zo blijft u Christus ontvangen en met de gemeenschap verbonden.
Aanmelden kan bij het parochiebureau tel. 493680 di. en do. van 09:00 – 12:00 uur.
|Doorsturen