Parochie

kerkberichten


Woensdag 7 februari
18:10 uur Rozenkrans bidden
18:30 uur H. Mis
intentie: voor onze communicanten, dat zij mogen groeien in het geheim van de eucharistie.

Donderdag 8 februari
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor onze verenigingen hier in Heythuysen.

Vrijdag 9 februari
GEEN AVONDMIS

Zaterdag 10 februari
18:30 uur H. Mis, gemengd Latijn
Intentie: jrd. Sjaak Heeskens en Mien Heeskens-Peeters.

Zondag 11 februari 6e Zondag door het jaar
10:00 uur H. Mis, volkszang
Intentie: overleden leden v.d. fam. Vossen-Vermy.

Maandag 12 februari
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor de ouderen in onze verzorgingstehuizen

Dinsdag 13 februari
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor onze religieuzen van de Kreppel en St. Charles.

Woensdag 14 februari ASWOENSDAG
19:15 H. Mis met uitreiking van het askruisje
Intentie: 1e jrd. v. Thea Geuchenmeiër-Claessen.

Mededelingen:
Van 14 feb. tot 1 apr. Bisschoppelijke Vastenactie. Achter in de kerk staat een bus voor uw gaven.

Overlijden: op 94 jarige leeftijd is overleden mevr. Drina Schroën-Verheijden.

Ziekencommunie.
Iedere 1e donderdag van de maand wordt de H. Communie gebracht aan hen die aan huis gebonden zijn.
Aarzelt u niet om u daarvoor aan te melden! Zo blijft u Christus ontvangen en met de gemeenschap verbonden.
Aanmelden kan bij het parochiebureau tel. 493680 di. en do. van 09:00 – 12:00 uur.
|Doorsturen