Parochie

kerkberichten


Woensdag 14 februari ASWOENSDAG
19:15 H. Mis met uitreiking van het askruisje
Intentie: 1e jrd. v. Thea Geuchenmeiër-Claessen.

Donderdag 15 februari
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor de zieken die verblijven in de ziekenhuizen en op Hornerheide.

Vrijdag 16 februari
GEEN AVONDMIS

Zaterdag 17 februari
18:30 uur H. Mis, volkszang
Intentie: v. Bianca Raemakers-Caris en Theu Caris.

Zondag 18 februari 1e Zondag van de Vasten
10:00 uur H. Mis, Gregoriaans
Intentie: voor roepingen tot het priesterschap en diaconaat
17:00 – 17:45 uur zingend bidden van de vespers met aansluitend uitstelling, aanbidding en zegen v/h Allerheiligste Sacrament.

Maandag 19 februari
18:30 uur H. Mis
Intentie: v. de levende en overleden vrijwilligers van parochie H. Nicolaas

Dinsdag 20 februari
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor roepingen voor religieuzen en het godgewijde leven.

Woensdag 21 februari
18:10 uur Rozenkrans bidden
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor onze missionarissen.

Mededelingen:
- Vastenactie: Gedurende de veertigdagentijd staat er achter in de kerk een offerbus klaar voor uw
milde gaven. Bedankt.

- Voedselmand: gedurende de Vastentijd staat achter in de kerk ook weer de voedselmand van
cluster Tabor.

Ziekencommunie.
Iedere 1e donderdag van de maand wordt de H. Communie gebracht aan hen die aan huis gebonden zijn.
Aarzelt u niet om u daarvoor aan te melden! Zo blijft u Christus ontvangen en met de gemeenschap verbonden.
Aanmelden kan bij het parochiebureau tel. 493680 di. en do. van 09:00 – 12:00 uur.
|Doorsturen