Algemeen

Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen

Door Gemeente Leudal

De commissies sociaal, fysiek  en bestuur en middelen vergaderen op resp. maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 september om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel.

|Doorsturen