Parochie

kerkberichten


Woensdag 14 maart
18:10 uur Rozenkrans bidden.
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor hen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving en kerk.

Donderdag 15 maart
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor onze communicanten, dat zij mogen groeien in het geheim van de eucharistie.

Vrijdag 16 maart
GEEN AVONDMIS

Zaterdag 17 maart
18:30 uur H. Mis, gemengd Nederlands
Intentie: v.d. levende en overleden leden v. buurtver. St. Jozef; v. fam. Camp-Vermy en uit dankbaarheid:
jrd. v. Paulien Bongers; jrd. v. Piet Verstappen.

Zondag 18 maart 5e Zondag van de Vasten
10:00 uur H. Mis, volkszang
Intentie: v.d. vervolgde Christenen; v. ouders Jan en Lies Gubbels-Prinssen.
17:00 – 17:45 uur zingend bidden van de vespers met aansluitend uitstelling, aanbidding en zegen v/h Allerheiligste Sacrament.

Maandag 19 maart
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor onze verenigingen hier in Heythuysen.
19:15 uur Lectio Divina, Bijbellezen.

Dinsdag 20 maart
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor de ouderen in onze verzorgingstehuizen.

Woensdag 21 maart
18:10 uur Rozenkrans bidden
18:30 uur H. Mis
Intentie: jrd. overleden ouders Schroën-Ruijters en v.d. dochters Mia, Clara en schoonzoon Bèr.

Mededelingen:

- Overleden: op 79 jarige leeftijd is overleden dhr. Jan van der Kop.

- Vastenactie: Gedurende de veertigdagentijd staat er achter in de kerk een offerbus klaar voor uw
milde gaven. Bedankt.

- Voedselmand: gedurende de Vastentijd staat achter in de kerk ook weer de voedselmand van
cluster Tabor.
|Doorsturen