Parochie

kerkberichten


Woensdag 24 juli
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor de hongerigen, dat wij onze ogen niet gesloten houden en hen helpen.

Donderdag 25 juli
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor hen die verantwoordelijkheid dragen in de samenleving en kerk.

Vrijdag 26 juli
GEEN AVONDMIS

Zaterdag 27 juli
18:30 uur H. Mis, volkszang
Intentie: v. Theo Rooden en Tiny Rooden-Coonen; jrd. Pierre Vossen.

Zondag 28 juli
10:00 uur H. Mis, volkszang
Intentie: uit dankbaarheid.

Maandag 29 juli
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor onze communicanten, dat zij mogen groeien in het geheim van de eucharistie.

Dinsdag 30 juli
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor onze verenigingen hier in Heythuysen.

Woensdag 31 juli
18:30 uur H. Mis
Intentie: voor de ouderen in onze verzorgingstehuizen.
19:15 uur Taizéviering, u bent van harte welkom.

Mededelingen:

Op woensdag 31 juli is er weer een Taizéviering om 19:15 uur. U bent van harte welkom.

Ziekencommunie:
Iedere 1e donderdag van de maand wordt de H. Communie gebracht aan hen die aan huis gebonden zijn.
Aarzelt u niet om u daarvoor aan te melden!
Zo blijft u Christus ontvangen en met de gemeenschap verbonden.
Aanmelden kan bij het parochiebureau tel. 493680 dinsdag en donderdag van 09:00 – 12:00 uur.
|Doorsturen