Parochie

kerkproeverij


Rooms-katholiek in deze tijd. Op 9 en 10 september openen alle kerken in Nederland hun deuren en roepen hun leden op om gasten uit te nodigen en mee te vragen naar de kerk. Ook de R.K. Kerk doet van harte mee aan deze landelijke actie die in Nederland “Kerkproeverij” heet en vanuit Engeland is overgewaaid en daar de naam “Back to the Church” heeft gekregen. Gastvrijheid is niet slechts een van vele deugden. Het legt een basis voor andere ethische beginselen. De primitieve gastvrijheid dringt zich op als ethische eis in een wereld waarin alles en iedereen altijd in beweging is. Het is niet ons ultieme doel dat de ander daarna precies hetzelfde kerkelijke gedrag gaat vertonen als wijzelf. Maar we schromen ons niet om ons hart open te leggen voor de ander, want datgene wat er in ons hart leeft, is het beste wat we hebben te delen. En jawel: de ander mag er iets van vinden….. instemmend of nuancerend. Het blijft een echte ontmoeting. En daarom ook voor de uitnodigers spannend. Mensen die de gewoonte wat zijn kwijtgeraakt, een kerkdienst te laten bezoeken, zijn zo in de gelegenheid weer eens achter de kerkdeuren te kijken en te zien hoe het er toe gaat. Vier parochiekerken van cluster Tabor houden de “Kerkproeverij” op: zat. 9 sept. in de Nicolaaskerk te Heythuysen om 18:30 uur zat. 9 sept. in H. Johannes de Doperkerk Baexem om 19:15 uur zo. 10 sept. in de Nicolaaskerk te Heythuysen om 10:00 uur zo. 10 sept. in St. Severinuskerk te Grathem om 11:00 uur zo. 10 sept. in parochiekerk H. Barbara Leveroy om 09:30 uur. Tot ziens Pastoor Marcus Vankan, Cluster Tabor
|Doorsturen