Algemeen

Officiële opening St. Elisabethpad


Op zondag 16 juni 2019 wordt het Elisabethpad in Haelen officieel geopend. Vanaf 14:00 uur kan iedereen komen kijken hoe mooi dit geworden is. Tijdens deze dag worden er langs het pad allerlei activiteiten georganiseerd. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan een excursie vanaf het Elisabethpad naar de Leumolen, die deze dag geopend is. Deze excursie start om 14:00 uur.

Het Elisabethpad is een rolstoelvriendelijk familiepad van ongeveer 3 kilometer, waar iedereen kan genieten. In de tuin van het Sint Elisabethklooster wisselen natuur en historische overblijfselen uit lang vervlogen tijden elkaar af. Deze plek heeft daardoor een unieke charme. De oude verbinding tussen de Elisabethmolen en het voormalig klooster is nu hersteld en er is een veilige oversteek gemaakt over de Roggelseweg. Hiermee is de aansluiting gevonden op het reeds eerder geopende deel van dit Elisabethpad, waar vooral voor kinderen van alles te beleven valt.
De verwezenlijking van dit pad is grotendeels te danken aan de inzet van een aantal mensen, die verbonden zijn aan IVN, maar diverse organisaties, die actief zijn in het Leudal hebben hier ook een bijdrage aan geleverd.
|Doorsturen