Algemeen

Roy Coolen

Door Gilsing lokale media

STEM LOKAAL – STEM SAMEN VERDER – STEM LIJST 1

Woonachtig in Grathem en 30 jaar.
Ik ben actief op zoek naar uitdagingen richting financiën, belastingen, HRM, juridische aspecten, ruimtelijke ordening en informatievoorziening.
Mijn achtergrond qua opleidingen zijn MBO Administratie (Boekhoudkundig Medewerker en Administrateur) en HBO MER (Management, Economie & Recht). Tevens cursussen gevolgd van Juridisch Adviseur Bedrijfsrecht, MBO Personeelszaken en letselschade.
Gedurende de raadsperiode 2014-2018 ben ik actief voor raadscommissie Bestuur en Middelen. Dit is mij prima bevallen en heb hier een hoop ervaring mee opgedaan. Ook heb ik verschillende bijeenkomsten en workshops bijgewoond, waar ik veel van geleerd heb en vooral veelvuldig in contact ben gebleven met burgers. Mijn ambitie is om lid te worden van de gemeenteraad. Mijn streven is o.a. om eendracht te bewerkstelligen binnen de gemeenteraad en daardoor meer duidelijkheid te creëren naar burgers toe.
Topcompetenties: zelfontwikkeling, aandacht en begrip, loyaliteit, omgevings-bewustzijn en organisatiesensitiviteit.
Hobby’s: politiek, voetbal, muziek luisteren/mixen/produceren, zwemmen, wandelen, anime, gamen en computers.
Binnen de gemeente wil ik een aantal zaken aanpakken zoals:
 meer betrokkenheid creëren bij de jeugd, o.a. qua activiteiten, bijeenkomsten, brainstormsessies;
 aanpakken (jeugd)werkloosheid door actievere processen te stimuleren binnen onze gemeente;
 stimuleren bedrijvigheid en werkgelegenheid door Leudal aantrekkelijker in te richten;
 gelijke behandeling alle kernen Leudal, juist ook de kleinere kernen;
 meer starterswoningen en een passend woningaanbod om leegloop te voorkomen en jeugd in kernen te behouden;
 gemeenschapshuizen en accommodaties verenigingen toekomstbestendig maken;
 bescherming persoonsgegevens door IT processen actueel te houden, goed letten op datalekken en proactief te werk te gaan op het gebied van ICT;
 kwalitatieve gezondheidszorg, voorzieningen en actieve ondersteuning voor iedereen;
 op niveau houden van infrastructuur en voorzieningen in het algemeen;
 efficiënt gebruik maken van gemeentemiddelen.
STEM LOKAAL – STEM SAMEN VERDER – STEM LIJST 1

|Doorsturen