Parochie

Werkgroep DiaNico


Werkgroep DiaNico Diaconie voor Leudal

Werkgroep DiaNico is ontstaan vanuit het parochiecluster Tabor in samenwerking met een groep enthousiaste vrijwilligers.
De naam DiaNico komt van Diaconie ( zorg voor je naasten) en Nicolaas (patroonheilige van de kerk van Heythuysen, staat symbool voor vrijgevigheid).
Onze werkgroep wil zich breed inzetten binnen het cluster (Heythuysen, Baexem, Leveroy, Grathem en Kelpen-Oler), maar ook voor de overige kerndorpen binnen de gemeente Leudal. Daar waar noden en vragen zijn. In samenwerking met het clusterkerkbestuur zetten wij ons belangeloos in voor (jonge) gezinnen en willen we een vangnet zijn voor hen die buiten de boot vallen bij bijvoorbeeld de voedselbank. Iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken, op welk gebied dan ook, kan en mag bij ons aankloppen. Denk hierbij ook aan eenzame ouderen of mensen met een beperking. Op dit moment leveren wij aan een aantal gezinnen structureel één keer in de twee weken een voedselpakket. Zo is er een gezin dat door meerdere omstandigheden in de bijstand zit. Het kind uit het gezin werd zelfs gepest op school omdat het nooit fruit of een koekje bij zich had in de pauzes. Dan is het bijzonder mooi als we zo’n gezin met zoiets kleins al kunnen helpen. En er komen steeds gezinnen bij, vaak uit onverwachte hoek.
Indien u mensen kent of weet die wij zouden kunnen helpen of die ons nodig zouden kunnen hebben, schroom niet ons te benaderen of ons aan te bevelen.
Wilt u ons helpen of sponsoren? Graag! We kunnen doorlopend (houdbare) producten gebruiken. In de Nicolaaskerk staat doorlopend een voedselmand voor DiaNico.

Kijk ook eens op de Facebookpagina van DiaNico. Voor meer informatie kunt u bij één van de vrijwilligers terecht!

Werkgroep DiaNico:
Frank Nieskens (voorzitter)
Anny Cuypers (penningm.)
Sylvia Sleven (secr.)
Olga Hobus
Annie van Roij
Pastoor M. Vankan

We zijn bereikbaar op het tel.nr. van de parochie: 0475-493680
Of op mailadres:
werkgroepdianico@gmail.com
|Doorsturen